Tagarchief: Nathalie van Kordelaar

Oproep voor leerkrachten, IB-ers en schooldirecteuren basisonderwijs

In navolging van het AOB onderzoek van 2008 onder leerkrachten doet drs. Nathalie van Kordelaar, orthopedagoog/psychosociaal therapeut, een nieuw onderzoek die verder gaat dan die van 2008.

De uitkomsten van het onderzoek van de AOB, de Algemene Onderwijsbond, waren echt schokkend te noemen: 80% van de leerkrachten herkent een hoogbegaafd kind niet en een zelfde aantal leerkrachten weet niet wat het hoogbegaafde kind nodig heeft.

In dit blog heb ik hier eerder over geschreven: Waarom speciaal onderwijs scholen voor hoogbegaafde kinderen

Het onderzoek van Nathalie van Kordelaar, over de competentiebeleving van leerkrachten in het basisonderwijs tav het bieden van een passend onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen, gaat verder dan het AOB onderzoek uit 2008:

– Hoe competent voelen leerkrachten zich tav het bieden van een passend onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen?
– Is er verschil in competentiebeleving tussen vrouwelijke en mannelijke leerkrachten?
– Is er verschil in competentiebeleving bij verschillende soorten genoten (voor)opleiding(en) bij leerkrachten?
– Is er verschil in competentiebeleving bij leerkrachten die zelf een scholing hebben gehad of leerkrachten die door deskundige collega’s op het gebied van hoogbegaafdheid begeleiding krijgen?
– Maakt het hebben van meerdere jaren onderwijservaring uit in competentiebeleving van leerkrachten?
– Hoe schatten IB-ers en directie de competentie van leerkrachten in? Komt dit overeen met het beeld dat verkregen is vanuit de leerkrachtvragenlijst?
– Waar hebben leerkrachten/scholen behoefte aan wat betreft deskundigheidsbevordering?

Het onderzoek gaat via de Radboud universiteit in Nijmegen.

Hiervoor zijn digitale vragenlijsten gemaakt die anoniem kunnen worden ingevuld. Op basis van de uitkomsten van deze vragenlijsten kan bekeken worden hoe competent leerkrachten zich voelen in hun begeleiding van hoogbegaafde leerlingen en of er behoefte is aan deskundigheidsbevordering. Indien ja, hoe deze er dan het best uit kan komen te zien.

Er zijn twee verschillende vragenlijsten: 1 voor leerkrachten (bestaande uit 17 vragen) en 1 voor directie/intern begeleiders (bestaande uit 20 vragen).

Voor alle functies buiten die van de directie/intern begeleiders is de vragenlijst voor leerkrachten het meest toepasbaar.

Ik zou jullie willen vragen een paar minuten tijd te nemen om de vragenlijst die het best bij jouw functie past in te vullen. Tijdsbestek is maximaal 10 minuten.

De link voor de leerkrachtvragenlijst is: leerkrachten

De link voor de vragenlijst voor directie/intern begeleiders is: directie/intern begeleiders

Stuur de vragenlijst gerust door naar andere collega’s binnen het onderwijsveld. Hoe meer ingevulde vragenlijsten hoe beter!

Namens Nathalie van Kordelaar alvast veel dank voor jullie moeite!

Dorien Kok
http://www.I-CARUS.info