Tagarchief: Ingrado

Dag van de Leerplicht

Vorige week was er de dag van de leerplicht, georganiseerd door het ministerie van OCW, leerplichtambtenaren, brancheorganisatie Ingrado en scholen.

De dag is bedoelt voor leerlingen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voor leerkrachten.

Daarvoor was ook een site beschikbaar: http://www.dagvandeleerplicht.nl/
Op deze site staat een heleboel informatie over leerplicht:

Wat is de leerplicht?
Volgens de huidige leerplichtwet moeten kinderen verplicht naar school vanaf hun 5e tot en met het schooljaar waarin ze 16 worden (volledige leerplicht). Daarna geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen, tenzij ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo2-diploma.

Naar school gaan is niet alleen een plicht maar vooral ook heel erg leuk, zegt men op de site. Kinderen hebben het recht om zich te ontwikkelen en een diploma te halen.

Geschiedenis van de leerplicht
In 1900 is de eerste leerplichtwet met 50 tegen 49 stemmen aangenomen. Een tegenstander van de wet (Francis David Schimmelpenninck) viel van zijn paard en miste de stemming. Voorstanders van de leerplichtwet zeiden: “Het paard is verstandiger dan zijn meester”. De wet moest kinderen beschermen tegen kinderarbeid. Vroeger moesten kinderen in fabrieken of op het land werken. Daardoor konden ze niet naar school. De leerplicht was vooral naar ouders gericht. Als zij hun kinderen toch lieten werken en niet naar school lieten gaan, kregen ze een boete. Ook nu nog beschermt de leerplichtwet de jeugd als het gaat om het recht om te leren. Je zou dus ook wel van een ‘Leerrechtwet’ kunnen spreken.

Tijdens de Dag van de Leerplicht staan alle leerlingen, ouders en leerkrachten stil bij het feit dat kinderen in Nederland naar school mogen om zich te ontwikkelen. Scholen en leerplichtambtenaren organiseerden voor 18 maart door het hele land acties rondom het thema School? Bekijk `t…eens anders!

Wat was er op jouw school te merken van de dag van de leerplicht?

Dorien Kok
http://www.I-CARUS.info

Hoogbegaafde thuiszitters

Ik was op zoek naar cijfers over hoogbegaafde thuiszitters in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dat zijn er naar vermoeden best veel.

Maar hoeveel zijn het er in het echt?

Voor de schooljaren 2007-2008 en 2008-2009 heeft het Ministerie van OCW opdracht gegeven aan Ingrado om onderzoek te doen naar thuiszitters.

Uit het onderzoek van 2008-2009 blijken op elke willekeurige dag tussen 800-1100 jongeren thuis te zitten, dus zonder onderwijs. Het merendeel van de thuiszitters (84%) heeft de voortgezet onderwijsleeftijd, 16% heeft de basisschoolleeftijd. Er zitten 2 maal zoveel jongens als meisjes thuis van school. Over het algemeen duurt het 4 maanden voordat het kind weer naar (een) school gaat.

In beide onderzoeken zijn hoogbegaafde thuiszitters niet apart gecategoriseerd bij mogelijke oorzaken.

Er zijn wel veel oorzaken waarvan je denk, daar zouden ze wel eens tussen kunnen zitten: gedragsproblemen, leerproblemen, onwelwillende leerling, geen passende school kunnen vinden etc.

Omdat 50-80% van de hoogbegaafde kinderen niet lekker in hun vel zitten op school (onderzoek Sociaal Cultureel Planbureau, 2006) en daarom ook thuis kunnen komen te zitten, is het zeer belangrijk dat er een duidelijk beeld komt hoeveel hoogbegaafde kinderen er thuis zitten, wat de achtergrond daarvan is en  hoe lang het duurt voordat ze weer naar school gaan. Gaan ze terug naar hun oude school of wordt er ergens anders een oplossing gezocht.

Voor het schooljaar 2009-2010 staat opnieuw een onderzoek geplant. In dat jaar komt er op mijn verzoek in de categorie mogelijke oorzaak een noemer bij: hoogbegaafdheid.

Ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten hiervan!

Lees het hele Thuiszitteronderzoek 2008-2009 hier: Ingrado

Dorien Kok

http://www.I-CARUS.info