Tagarchief: Differentiatie

Onderzoeksrapport: ‘Slimme leerlingen krijgen extra stof, maar geen extra aandacht’

RUG - Gion

 

 

GION Onderzoek: Omgaan met excellente leerlingen in de dagelijkse onderwijspraktijk

Dr. Simone Doolaard Dr. Truus Harms – februari 2013

De volgende onderzoeksvraag stond centraal:

– Welke activiteiten ondernemen scholen om excellentie (niet alleen cognitief opgevat) bij leerlingen te bevorderen en is er een samenhang met de ontwikkeling van leerlingen?

Deelvragen:

– Op welke dimensies onderscheiden leerkrachten talenten bij leerlingen en welke instrumenten zetten ze vervolgens in om deze daadwerkelijk te kunnen onderscheiden?

– Welke talenten onderscheiden ouders bij hun kinderen, en hoe vinden ze dat het onderwijs daarmee omgaat?

– Hoe vindt differentiatie gericht op het omgaan met bijzondere talenten in de dagelijkse onderwijspraktijk plaats?

– Hoe ervaren betrokken leerlingen de speciale onderwijsarrangementen?

– Wat zijn de gevolgen voor de ontwikkeling van de betrokken leerlingen?

Lees het volledige onderzoeksrapport hier.

Conclusies en aanbevelingen vanaf blz 109.