Instemmingsrecht ouders voor zorg op school.

UPDATE 25 november 2016 en 7 februari 2017 staan onderaan.

Oktober 2016. Als ouder hoop je serieus genomen te worden op de school van je kind en ga je er van uit dat men er zich van bewust is dat je als ouder kennis hebt over hoe jouw kind in elkaar zit en wat diens behoeften en noden zijn. Je wilt daarbij het beste onderwijs voor je kind.

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig, is het een zo geheten ‘zorgleerling’. School stelt dan een document op, een onderwijsperspectief/OPP, waarin staat welke onderwijsdoelen een kind kan halen en wat een kind kan leren op school. Wat is haalbaar op school, wat zijn de toekomstverwachtingen voor de arbeidsmarkt en kan het kind hier goed op worden voorbereid. Ouders willen hier natuurlijk over meepraten.

Ten aanzien van zorg in de school is er  veel veranderd na de afschaffing van het zogeheten ‘rugzakje’ en de komst van Passend onderwijs. Spraken we in de tijd van de rugzakregeling nog over een handelingsplan, nu hebben we het over uitstroomperspectief (wat gaat een kind in de toekomst na school doen) en een handelingsdeel (welke ondersteuning biedt een school). Met de afschaffing van de rugzakregeling verdween ook het instemmingsrecht van de ouders op het handelingsgedeelte. Deze werd vervangen door ‘op overeenstemming gericht overleg’, wat staat voor er wel over praten maar geen instemmingsrecht.

Dat het instemmingsrecht van de ouders verdwenen is is natuurlijk niet goed. Dat besefte kamerlid Loes Ypma zich enkele jaren geleden ook. Ouders moeten natuurlijk als volwaardige gesprekspartner kunnen meedenken over de zorg en ondersteuning van hun kinderen op school. Het is dus volledig logisch dat het handelingsdeel (ondersteuning en zorg van het kind) van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met ouders wordt vastgesteld. Dit resulteerde in een motie (11 april 2013), gesteund door Michel Rog (CDA) en Paul van Meenen (D66), die nu pas uitvoering krijgt in de regering.

Op 12 oktober 2016 is het door Staatsecretaris Sander Dekker (Onderwijs) geleverde wetsvoorstel ‘Ouders moeten hun instemming kunnen geven aan de zogeheten ontwikkelingsperspectief van hun kind’ besproken in de Tweede kamer. De staatsecretaris heeft geen bezwaar tegen de wet.

Het is goed voor een kind als ouders en school positief contact hebben. Zowel voor op school als thuis. Door te praten vanuit een situatie van gelijkwaardigheid in de samenwerking tussen ouders en school is de kans op het vinden van oplossingen natuurlijk veel groter. Dit wetsvoorstel doet ook recht aan de betrokkenheid die ouders hadden in de tijd van het ‘rugzakje’. Daarmee wordt ook de positie van de ouders versterkt.

Klinkt als een wetsvoorstel dat zonder tegenstand aangenomen gaat worden. Het gaat immers over het belang van het kind en in het verleden was dit recht er. Helaas is dit niet zo. Sommige politieke fracties, ook die van de staatsecretaris zelf, zien juist nadelen:

Straus (VVD) en Bisschop (SGP) vragen zich af of dit wetsvoorstel wel nodig is, omdat zij geen signalen krijgen over dat er problemen zijn. Volgens Bruins (Christenunie) ligt het probleem in dat het op overeenstemming gericht overleg niet werkt. Hij waarschuwt ook dat er bijkomende administratieve lasten zijn, die hij niet ten laste van de scholen wil laten zijn. Beertema (PVV) denkt dat het instemmingsrecht de autonomie van de leerkracht aantast. Siderius (SP) ziet extra kosten en wil niet dat de scholen daar voor opdraaien.

De kamer stemt op 25 oktober 2016 over het wetsvoorstel en de moties. Zaak is nu dat ouders aan de fracties én de onderwijsraden, die ook negatief aankijken tegen het wetsvoorstel, laten weten dat het wetsvoorstel aangenomen MOET worden. Dat de voordelen van instemmingsrecht ver boven de hierboven benoemde nadelen uitstijgen. Dat zaken als kosten en administratieve lasten GEEN voorrang moeten krijgen op de rechten van kinderen. Dat deze wet gelijke rechten geeft als in de tijd van een ‘rugzakje’ en dat een ongelijke machtsverhouding niet in het belang van het kind is. Maar vooral ook om een signaal af te geven dat er in het onderwijs echt sprake van problemen is, dat het in de praktijk een feit is dat je als ouders – als kindexperts – niet als volwaardige gesprekspartner mee mag (of mocht) denken over de zorg en ondersteuning van je kind op school, wat negatieve effecten had of heeft voor je kind.

Petitie ‘Ouders beslissen samen met de leraren over zorg op school’

Update 25 november 2016: de motie is aangenomen in de Tweede kamer. Nu moet de Eerste kamer er nog over beslissen.

20161025-stemmingsuitslag-l-ypma-instemmingsrecht

Update 7 februari 2017:  Het wetsvoorstel dat bepaald dat ‘het handelingsdeel (specifieke maatregelen om de leerling op maat ondersteuning te bieden) van het ontwikkelingsperspectief (een document dat school moet vaststellen voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft) pas kan worden vastgesteld nadat de school daarover met de ouders overeenstemming heeft bereikt’ is aangenomen in de Eerste kamer.

Met dit wetsvoorstel wordt de positie van alle ouders – ook van de ouders die soms minder gehoord worden – op dezelfde manier geregeld.
Bedankt Eerste kamer en in de Tweede kamer SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, ChristenUnie en het CDA.

Dorien Kok
http://DorienKok.nl

Met dank aan Wanda Glebbeek.

Een gedachte over “Instemmingsrecht ouders voor zorg op school.

 1. Webmaster Berichtauteur

  Reactie van ouder, met toestemming hier geplaatst. Ivm privacy kind anoniem:

  l.ypma@tweedekamer.nl
  p.vmeenen@tweedekamer.nl
  e.bruins@tweedekamer.nl
  m.rog@tweedekamer.nl
  t.siderius@tweedekamer.nl
  k.straus@tweedekamer.nl
  r.bisschop@tweedekamer.nl
  h.beertema@tweedekamer.nl
  info@poraad.nl t.a.v. Rinda den Besten
  info@vo-raad.nl t.a.v. Paul Rosenmöller

  LS,

  Wat betreft de inbreng van ouders bij het komen tot passend onderwijs ben ik van mening dat ouders een zinvolle inbreng kunnen hebben.

  Aanvankelijk was ik hierin zeer terughoudend, aangezien ik als ouder geen opleiding of ervaring heb op het gebied van pedagogie of iets dergelijks.

  In de afgelopen jaren heb ik mij wel verdiept in (ernstige enkelvoudige) dyslexie (EED), passend onderwijs en de mogelijkheden om daartoe te komen. In de kern is mijn conclusie inmiddels dat:

  a) scholen meer beloven dan ze waar kunnen maken. Ik lees in vrijwel geen enkele schoolgids of ondersteuningsprofiel dat een school niet in staat is passend onderwijs te bieden aan een kind met EED. Toch heeft mijn dochter inmiddels een achterstand van enkele jaren, een (zeer) negatief zelfbeeld t.a.v. haar schoolprestaties en weinig vertrouwen meer in de leerkrachten (door teveel positieve feedback). Zij gaat dus uitstromen op een niveau dat niet aansluit bij haar interesses of intellect. Wij hebben aangeboden om individuele ondersteuning (onder schooltijd ivm afstemming en effectiviteit) zelf te financieren. Dat past niet in de visie en het rooster van de school. Bovendien staat het bestuur hier kennelijk negatief tegenover.

  b) de motivatie onder scholen om te komen tot passend onderwijs beperkt is. Zo heeft de huidige school er een half jaar over gedaan over een compenserende / dispenserende software zoals Kurzweil of Claroread, draaiend te krijgen. Van veel andere school krijgen wij te horen dat ze vol zitten voor kinderen met een bijzondere onderwijsbehoefte, c.q. ondersteuningsbehoefte. De gemeente ziet geen rol voor zichzelf weggelegd. Het bestuur en de huidige school vinden dat passend onderwijs geboden wordt. Intussen is haar CITO-score op het gebied van spelling in het afgelopen jaar gedaald van 14 naar 9 (zij zit in groep 7).

  c) ouders momenteel nauwelijks mogelijkheden te hebben om de frustraties bij hun kinderen weg te nemen. Wanneer ook het SWV geen school kan vinden die passend onderwijs kan bieden, c.q. kan voorzien in de nodige individuele ondersteuning (al dan niet op onze kosten), dan zullen wij waarschijnlijk een enkele reistijd, filevrij van min. 45 minuten voor lief moeten gaan nemen, danwel onze dochter thuis onderwijs moeten gaan geven. Dat is mijns inziens niet optimaal. Een school kan immers wel (blijven) zeggen dat het allemaal goed komt, maar … wij kunnen ons kind niet laten stikken / verzuipen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s