IQ testen: Rakit-2

Rakit-2Voor de afname van een IQ test bij kinderen is het erg verstandig om te kijken welke test bij het kind past. Een verkeerde keuze kan de uitslag negatief beïnvloeden. Startvraag is: kan het kind visuele informatie makkelijker verwerken of heeft het juist een actievere verbale respons en een auditieve (gehoor) voorkeur.

Een IQ-test dient individueel te worden afgenomen en niet in klas- of groepsverband. De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) is bijvoorbeeld een klassikaal of in groepsverband af te nemen test voor schooladvies. De klassikaal afgenomen CITO-Eindtoets Groep 8 meet de door de leerling tijdens het Basis-
onderwijs opgedane kennis en de toepassing van die kennis, oftewel het huidige schoolprestatieniveau. Hetzelfde geldt voor geheugentesten.

INDIVIDUELE IQ-TESTEN
Bij een kind die een voorkeur heeft voor visuele aanbieding van lesmateriaal en visuele informatie makkelijker kan verwerken vormt de WISC III IQ test mogelijk een probleem. Er is een vergroot risico op een scheve score bij de meest gebruikte IQ test in Nederland. In een eerder blog heb ik geschreven over het bekende nadeel van de WISC III voor een kind die visueel-ruimtelijk sterker is ontwikkeld dan verbaal.

De nieuwe RAKIT-2 is een IQ test voor kinderen op de basisschool van 4 tot en met 12 jaar. De kwaliteit van deze test is sinds juli 2013 positief beoordeeld door de Commissie Test Aangelegenheden Nederland (COTAN). Hiermee is de RAKIT-2 beter beoordeeld dan de WISC-III, de meest gangbare IQ test voor kinderen in Nederland.

Er worden bij de RAKIT- 2 normscores gegeven aan de factoren ipv IQ scores, wat het voordeel heeft dat een eventueel verschil in verbaal-performaal – wat in de WISC-III dus in IQ scores wordt aangegeven – niet verkeerd kan worden geïnterpreteerd. Dit zorgt er voor dat er geen sprake kan zijn van een discussie over een mogelijke bekende nare bijwerking van de WISC-III: de zogenoemde kloof.

De RAKIT-2 (2012) is beter beoordeeld dan de WISC-III, de meest gebruikte IQ test voor kinderen in Nederland. De voorspellende waarde van de IQ scores van de WISC-III over onder andere schoolprestaties is gering en daarom als onvoldoende beoordeeld door de COTAN. De voorspellende waarde van schoolprestaties van de RAKIT-2 is wel goed beoordeeld.

Naast het onderscheid tussen verbaal en niet-verbaal onderscheidt de RAKIT-2 ook het verwerken en het gebruiken van informatie: het vermogen van een kind om verbale en visueel-ruimtelijke informatie te verwerken en het duiden hoe het kind deze informatie gebruikt. Waar het verschil zit hiertussen zal nauwkeuriger gezien kunnen worden.

De RAKIT-2 heeft 12 subtest: Figuur Herkennen, Exclusie, Geheugenspan, Woordbetekenis, Doolhoven Analogieën, Kwantiteit, Schijven, Namen Leren, Verborgen Figuren, Ideeënproduktie en Vertelplaat.

De RAKIT-2 werkt ook voor de verbale subtests veel met plaatjes. Ook zijn er minder subtests waarbij een snelle taakaanpak vereist is. Veel taken vragen een kind het goede antwoord aan te wijzen, in plaats van lange zinnen te formuleren.

RAKIT-2 geeft vier factorscores en een totaal IQ score: verbale vlotheid, verbaal leren, ruimtelijk inzicht en oriëntatie en perceptueel redeneren. Hierbij maakt de RAKIT-2 een duidelijk onderscheid tussen verbaal en niet-verbaal, maar ook tussen het verwerken en het handelen met informatie. Zo ontstaat er een genuanceerd beeld van een intelligentieprofiel.

Een factor die in andere intelligentietests, waaronder de WISC III, niet voorkomt is het creatief denken en het omzetten hiervan in concrete handelen. De verbale vlotheid factor omvat ook een vermogen tot snel en creatief denken.

Op zichzelf is de RAKIT-2 dus meer geschikt voor kinderen die in hun verbale respons passiever zijn of een duidelijke voorkeur hebben voor een visuele benadering dan de WISC-III.

Bewaakpunt bij de Rakit-2 is de leeftijdsgrens. Een bovenbouwkind loopt makkelijker tegen de testgrens aan bij deze test.

Lees ook: Een verraderlijke kloof?

Bron afbeelding: Pearson

Dorien Kok
http://I-CARUS.info

3 gedachten over “IQ testen: Rakit-2

  1. mariana

    We hebben een beelddenkker zoon die ook -met de wisc- als hoogbegaafde scort. Alleen zijn verwerkings snelheid was ‘een beetje laag’. Ik vraag me af of dit niet te maken heeft met de beelddenkker kant van dingen… snel mondelijke antworden geven is niet makkelijk.
    We hebben gevraagd voor de Rakit in plaats van de wisc maar dat hebben ze niet geaccepteerd.

  2. Minouk

    Beste Dorien, weet jij misschien waar ik met mijn zoon terecht kan voor de rakit2 test? Bij voorbaat dank,
    Hartelijke groeten, Minouk Barkey

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s