Blog

In mijn blog vertel ik over oa onderwijs, leerproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en (hoog)begaafdheid. Soms incidenteel ook over een ander onderwerpen.

Hoe vindt u een blog:

– Voor alle blogberichten: scroll naar beneden

– Voor een specifieke blog: selecteer een titel in onderstaande lijst.

– Vul rechtsboven bij Zoeken een zoekterm in zoals titel of onderwerp.

– Klik rechtsboven op Categorie en maak een keuze naar onderwerp.

De nieuwste blogs staan bovenaan.

Veel leesplezier.

Dorien Kok
http://DorienKok.nl


#Hoedan: coronamaatregelen in het onderwijs november 2021

De niet-vrijwillige vrijwillige ouderbijdrage juli 2019

Gameverslaving bij kinderen. Een stoornis of bestaat dit eigenlijk niet? mei 2019

Verwijzing naar speciaal onderwijs september 2018

Wet- en regelgeving rondom ouderschap en onderwijs. april 2018

#wiepakthetop Over bewustwording van het feit dat er in Nederland voor het kind vaak niet gehandeld wordt volgens de wet. april 2018

Schrijf het belang van extrinsieke motivatie niet af februari 2018

Houd de regie februari 2018

OPINIE Herken hoogbegaafdheid vroegtijdig december 2017

Schrijven met je oren? #dyslexie november 2017

Over ‘Gewoon niet doen, zo’n speeldag voor hoogbegaafde kinderen.’ november 2017

Leeskilometers maken – veilig leren lezen november 2017

Arie Slob – minister van Onderwijs oktober 2017

Beleid voor hoogbegaafdheid is nodig, niet alleen aandacht. #regeerakkoord oktober 2017

Psychische kindermishandeling is strafbaar. Ook in het onderwijs? juni 2017

Brief aan de Tweede kamer, betreffende de knelpunten in het VMBO juni 2017

Vroeg signaleren van begaafdheid bij jonge kinderen: het startdocument juni 2017

Gesprekshandleiding belang van vroegsignalering van een ontwikkelingsvoorsprong juni 2017

100 jaar vrijheid van onderwijs en noodzaak tot modernisering. mei 2017

De Werkelijke Staat van de Ouder in onderwijs april 2017

Vervroegde instroom op de basisschool maart 2017

#TK2017: partijstandpunten over onderwijs aan hoogbegaafden  februari 2017

Kansongelijkheid in het onderwijs januari 2017

‘Wonderkinderen gezocht’ november 2016

OPROEP voor instemmingsrecht ouders voor zorg op school. oktober 2016

Het pestprotocol, oftewel ‘Als het kalf verdronken is…’ september 2016

Er gebeuren mooie dingen in Den Haag #onderwijs juli 2016

ADHD of … juli 2016

De groeikrachten van een leerkracht juni 2016

Een gesprek tussen juf en leerling (6) #hoogbegaafd juni 2016

Denk je in beperkingen of in kansen mei 2016

Talentontwikkeling in het onderwijs maart 2016

De theorie van het dode paard maart 2016

Onderwijs uitgelegd: huiswerk maart 2016

Twee werelden – #Toptalenten maart 2016

Op weg naar maatwerk in het onderwijs.  februari 2016

BREIN ONDERZOCHT: Hoe werkt je (werk)geheugen januari 2016

ONDERZOEK: Psychologisch welbevinden van jonge hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs  januari 2016

Hoogbegaafden kunnen goed leren. Toch? december 2015

Flipping the schools: meer ruimte voor vernieuwend onderwijs. #MRvVO december 2015

Klap-pen in let-ter-gre-pen of inzetten op klankbewustzijn november 2015

Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen november 2015

Tips! Hoe oefen je executieve functies november 2015

Vragen aan de staatssecretaris oktober 2015

‘Scholen schenken deze week extra aandacht aan pesten’ september 2015

Onderwijs onderzocht: meerkeuzeopgaven van de Cito september 2015

Oproep i.v.m. onderzoek naar hoogbegaafdheid en pesten september 2015

Als je er niet uit komt met school. september 2015

Thuiszitters, ruim 5 jaar later. september 2015

Passend onderwijs = Geen kind tussen wal en schip! september 2015

Waarom het zo belangrijk is om baby’s regelmatig op hun buik te leggen maart 2015

Anders zijn november 2014

IQ testen: Rakit-2 november 2014

Een cocon om je kind houden. november 2014

Met borstvoeding geen beugelbekkie… september 2014

Logopedie en hoogbegaafdheid april 2014

Onderwijs uitgelegd: Doortoetsen februari 2014

Wachtkamerkind februari 2014

Onderwijs in terra incognita: over thuisonderwijs en hoogbegaafdheid januari 2014

Onderwijs onderzocht: Versnellen, ja of nee december 2013

Vol hoofd december 2014

De echte jongensfilm oktober 2014

Onderwijs onderzocht: meer motivatie vanuit werken in groepjes oktober 2013

Uw brein is een regenwoud oktober 2013

Mogen peuters nog peuteren en kleuters nog kleuteren september 2013

Kleuters en Cito september 2013

Leerproblemen september 2013

Kamerbrief over toptalent in het funderend onderwijs september 2013

Verschil in snelheid van informatieverwerking tussen tienerjongens en -meisjes. september 2013

Oproep ouders en scholen voor het vervolgonderzoek dyslexie en hoogbegaafdheid door Universiteit Utrecht 12 juli 2013

Onderzoeksrapport: ‘Slimme leerlingen krijgen extra stof, maar geen extra aandacht’ maart 2013

Oproep ‘Hoogbegaafd en beelddenken’ Onderzoek naar de visueel-ruimtelijke en verbale informatieverwerking bij hoogbegaafde kinderen. maart 2013

“Waar een klein land groot in moet worden” maart 2013

De littekens die pesten achterlaat. maart 2013

Ontwikkelingsstoornissen juist diagnosticeren: kijk ook in het brein februari 2013

Wie schrijft die blijft. februari 2013

Echt excellente scholen februari 2013

We are the people we’ve been waiting for december 2012

Een vol hoofd – balans tussen denken, voelen en doen november 2012

Onderzoek: We feel, therefore we learn november 2012

Nieuw onderzoek naar excellentie op scholen oktober 2012

Pavlov: Dolores Leeuwin over intelligentie oktober 2012

HB en dyslexie onderzoek Universiteit Utrecht oktober 2012

Onderzoek: hoe aanstaande leerkrachten kunnen worden opgeleid voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen september 2012

Werken met picto’s, thuis en op school. september 2012

Zeilen voor passend onderwijs voor thuiszitters augustus 2012

Verkiezingen 2012: de politiek en passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen augustus 2012

Born tot learn juni 2012

Onderwijs uitgelegd: DL en DLE, wat kun je daar als ouder mee.  februari 2012

Linker vs rechter hersenhelft  januari 2012

Over nieuwe richtlijnen AD(H)D  juni 2011

Er is geen weg terug naar passend onderwijs maart 2011

Onderzoek hoogbegaafdheid februari 2011

Antwoorden van de Minister van Onderwijs januari 2011

‘Onderwijs hoogbegaafde kinderen onder druk’ december 2010

Een lief meisje juli 2010

School hoogbegaafde kinderen in nood juni 2010

Van H naar Beter juni 2010

Je kind als tegenstander juni 2010

Nederlandse talenten: wel de start, maar niet de finish juni 2010

PVDA: ‘hoogbegaafde kinderen kosten klauwen vol geld’ juni 2010

Het meisje met de vleugels juni 2010

Rondom labelkinderen mei 2010

Dag van de Hoogbegaafdheid mei 2010

Effecten créche bezoek mei 2010

Bart Simpson actie van een hoogbegaafd kind mei 2010

Oproep voor leerkrachten, IB-ers en schooldirecteuren basisonderwijs mei 2010

Is thuisonderwijs in strijd met het belang van het kind? mei 2010

Reken even mee april 2010

Een verraderlijke kloof? april 2010

Slaap kindje slaap april 2010

Laat dat kind toch spelen april 2010

De vroege lezer april 2010

Hyperactiviteit april 2010 – video

Petitie Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen april 2010

Spijbelaar april 2010

Sociaal-emotioneel achter? maart 2010

Sta open voor de kind maart 2010

Dag van de Leerplicht maart 2010

Het risico van diagnostisch denken over gedrag bij kinderen  maart 2010 – video

Waarom speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen maart 2010

Gewoon geen dyslexie! maart 2010

Vluchten of aanvallen #faalangst maart 2010

Het gevaar van de nieuwe DSM: V maart 2010

Het sprookje van Ritalin en het placebo effect maart 2010

Zet het onderwijs op je agenda! maart 2010

Onderzoek thuiszitters – Hogeschool Utrecht maart 2010

Feest! maart 2010

Onderzoek sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen februari 2010

Hoogbegaafde thuiszitters februari 2010